การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563