ภาพกิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี ของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

การสัมนา การบริหารงบประมาณ และการเงิน บัญชี จัดซื้อจัดจ่าง ประจำปีงบประมาณ 2564